's-ochtends voor de koffie
's-ochtends na de koffie
's-avonds zonder de koffie